Vaida BALIUKONYTĖ
Auginu su pasaka, nes ji moko – padrąsina aplinkui MATYTI daugiau gėrio ir grožio.
Auginu su pasaka, nes ji kaip ir mamos meilė – vaiko kalbos ir augimo pamatas.